แจ้งวันหยุดช่วงสิ้นปีและปีใหม่ของบริษัท Irie Asia

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

ทางบริษัท Irie Asia ขอแจ้งวันหยุดช่วงสิ้นปี-ปีใหม่ดังนี้

27 Dec 2021 (Mon) – 3 Jan 2022 (Mon)

หากมีการติดต่อเข้ามาในช่วงวันหยุดดังกล่าว
ทางเราจะขอติดต่อกลับไปตั้งแต่วันที่ 4 Jan 2022 (Tue) เป็นต้นไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ