เกี่ยวกับบริษัท

CEO Message

“IRIE CO., LTD ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2490 ที่ประเทศญี่ปุ่น และ
IRIE ASIA CO., LTD.” ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ประเทศไทย”
ในฐานะที่บริษัทฯได้ทำการค้า และการตลาดในประเทศญี่ปุ่นมาตลอด 70ปี
ทางบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ
และในขณะเดียวกัน บริษัทมีความต้องการที่จะสนับสนุนพร้อมทั้งขยายกิจการทางด้านอุตสาหกรรมดังกล่าว
ไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเมื่อเร็วๆนี้ บริษัทอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนเพื่อ
ขยายกิจการในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ทางบริษัทเกิดแนวคิดในการที่จะเข้ามาดำเนินกิจการทางด้านงานวิจัยต่อไป
ภายใต้นโยบายของบริษัท คือ “ สร้างความน่าเชื่อถือ ขอขอบคุณจากใจ สนุก สดใส พร้อมก้าวไปข้างหน้า”
ทั้งนี้ พวกเรามีความมุ่งหวังที่จะทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึง คุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเป็นหลัก
เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในระดับสากลบริษัทได้มีการนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ จากประเทศญี่ปุ่น
สู่อุตสาหกรรรมต่างๆในประเทศไทย รวมไปถึงอุตสาหกรรมต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงได้

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท อิริเอะ เอเชีย จำกัด
ประธานบริษัทฯ Mr. Manabu Osanai
ที่ตั้ง 47/3 ซอยนวลน้อย ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ
โทรศัพท์:(+66)2-115-0173 Fax : (+66)2-115-0174
URL https://www.irie-asia.com
อีเมล์ info@irie-asia.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
ทุนจดทะเบียนบริษัท 2,000,000 บาท
Business event Sales and maintenance services for scientific instruments, environmental measurement equipment, etc.
รอบปิดบัญชี ตุลาคม
จำนวนพนักงาน 7 คน

ACCESS