UVC Disinfection Trolley 1 arm & 2 arm

UVC Disinfection Trolley 1 arm & 2 arm

1 Arm ฿12,800
2 Arm ฿22,800

ฟิลิปส์ UV-C Disinfection Trolley รถเข็นยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค

UV-C Trolly เป็นรถเข็นฉายแสงยูวีซีที่ออกแบบเพื่อยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคบนพื้นผิววัตถุต่างๆ และอากาศ มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งาน ด้วยการออกแบบให้มีลักษณะเป็นแขนที่สามารถปรับได้หลายทิศทาง โดยมีให้เลือก 2 รุ่น คือ รุ่นแขนเดี่ยว และรุ่นแขนคู่ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ตัวเครื่องมาพร้อมล้อทำให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก

คุณสมบัติเด่น

  • ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคบนพื้นผิววัตถุและอากาศ โดยไม่มีสารตกค้างทั้งหลังหรือระหว่างทำงาน
  • ระดับการลดลงของเชื้อโรค (log reduction) 4 log หรือ 99.99%
  • สะดวกในการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆ
  • ใช้งานง่าย แต่มีความปลอดภัยสูง สามารถควบคุมได้ทั้งจากตัวเครื่อง และรีโมทคอนโทล
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีการปล่อยโอโซน
  • ออกแบบให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
  • มาพร้อมคู่มือการใช้งาน ที่ระบุคำเตือน และวิธีการป้องกันเพิ่มเติม เพื่อปกป้องผู้ใช้งาน ซึ่งควรระวังไม่สัมผัสรังสี UVC โดยตรง

ครอบคลุมพื้นที่ได้เท่าไร และต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนในการฆ่าเชื้อโรค

ครอบคลุมพื้นที่ขนาด 36 ตารางเมตร (พื้นที่วงกลม) หรือ 20 ตารางเมตร (พื้นที่สี่เหลี่ยม) โดยระยะเวลาในการทำงานสำหรับยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคในระดับ 99.99% หรือ 4-log

รุ่นแขนเดี่ยว (one arm trolley) ระยะเวลาทำงาน 30 นาที
รุ่นแขนคู่ (two arm trolley) ระยะเวลาทำงาน 15 นาที

UV-C-Trolley_Philips_Bovigastore